efektivita

Definice či výklad slova:
 • dobrý poměr práce a celkově vynaložené energie vzhledem k výkonu a dosaženým výsledkům
 • Příklady vět:
 • Vyplatí se každý měsíc prověřit efektivitu práce svých podřízených.
 • Synonyma:
 • produktivita, účinnost, výkonnost
 • Příbuzná slova:
 • efektivní, zefektivnit
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • neefektivnost, neproduktivnost
 • neefektivnost, neproduktivnost
 • Druh: Podstatné jméno
  druhid:1
  Rod: Ženský Vzor: Žena
  Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
  1. kdo co( versus )efektivita-
  2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )efektivity-
  3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )efektivitě-
  4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )efektivitu-
  5. oslovujeme volámefektivito-
  6. o kom o čem( na, o, po, při, v )efektivitě-
  7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )efektivitou-