Definice či výklad slova:
  • Vyjadřuje vztah dvou osob, věcí, které k sobě přirozeně či logicky patří, nějak spolu souvisejí.
  • Příklady vět:
  • Vladimír a jeho žena letí do New Yorku.
  • Synonyma:
  • i
  • Druh: Spojka
    druhid:8