restaurace

Definice či výklad slova:
 • zařízení pro veřejné stravování
 • Příklady vět:
 • Nejvíce peněz utratíte tím, že obědváte a večeříte jen v restauraci.
 • Synonyma:
 • hospoda, hostinec, jídelna, restauračka
 • Příbuzná slova:
 • restaurační, restaurovat
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • pajzl, putyka
 • Druh: Podstatné jméno
  druhid:1
  Rod: Ženský Vzor: Růže
  Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
  1. kdo co( versus )restauracerestaurace
  2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )restauracerestaurací
  3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )restauracirestauracím
  4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )restauracirestaurace
  5. oslovujeme volámrestauracerestaurace
  6. o kom o čem( na, o, po, při, v )restauracirestauracích
  7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )restauracírestauracemi