Definice či výklad slova:
 • více osob nebo věcí v jedné linii
 • Příklady vět:
 • Nepředbíhejte a stoupněte si do řady, všichni tady čekáme na obsloužení.
 • Synonyma:
 • lajna, linie, posloupnost, sekvence
 • Příbuzná slova:
 • řadit, řadový, řazení
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • sloupec
 • Druh: Podstatné jméno
  druhid:1
  Rod: Ženský Vzor: Žena
  Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
  1. kdo co( versus )řadařady
  2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )řadyřad
  3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )řaděřadám
  4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )řaduřady
  5. oslovujeme volámřadořady
  6. o kom o čem( na, o, po, při, v )řaděřadách
  7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )řadouřadami