Definice či výklad slova:
  • uvádí vedlejší větu a vyjadřuje účel; jedn. č.: abych, abys, aby / množ. č.: abychom (hov. abysme), abyste, aby
  • Příklady vět:
  • Hned po příchodu z práce to řekl manželce, aby na to později nezapomněl.
  • Přeji si, abys tam šel teď hned.
  • Druh: Spojka
    druhid:8