ypsilon

Definice či výklad slova:
 • třetí poslední písmeno české abecedy
 • Příklady vět:
 • Ve slově "ryba" se píše ypsilon neboli tvrdé y.
 • Synonyma:
 • tvrdé y
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • měkké i
 • Druh: Podstatné jméno
  druhid:1
  Rod: Mužský neživotný Vzor: Hrad
  Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
  1. kdo co( versus )ypsilonypsilony
  2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )ypsilonuypsilonů
  3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )ypsilonuypsilonům
  4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )ypsilonypsilony
  5. oslovujeme volámypsiloneypsilony
  6. o kom o čem( na, o, po, při, v )ypsilonuypsilonech
  7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )ypsilonemypsilony