Definice či výklad slova:
 • s chutí, s potěšením (2. radši nebo raději, 3. nejradši nebo nejraději)
 • Příklady vět:
 • Rád se učím nové věci. (o ženě: Ráda chodí hrát šachy do klubu.)
 • (ve spojení se slovesem "mít") Mám tě moc rád.
 • Synonyma:
 • ochotně, s potěšením, s radostí, se zálibou
 • Příbuzná slova:
 • radost, radostný, radovánky, radovat se
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • neochotně, nerad, s nelibostí
 • Druh: Příslovce
  druhid:6