xenofobie

Definice či výklad slova:
 • strach z cizinců, předsudky vůči cizímu
 • Příklady vět:
 • Tento preventivní program na předcházení rasismu a xenofobii je velmi úspěšný a mezi pedagogy oblíbený.
 • Synonyma:
 • antipatie, rasismus, rasová nenávist
 • Příbuzná slova:
 • xenofob, xenofobní
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • láska, náklonnost, sympatie
 • Druh: Podstatné jméno
  druhid:1
  Rod: Ženský Vzor: Růže
  Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
  1. kdo co( versus )xenofobiexenofobie
  2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )xenofobiexenofobií
  3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )xenofobiixenofobiím
  4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )xenofobiixenofobie
  5. oslovujeme volámxenofobiexenofobie
  6. o kom o čem( na, o, po, při, v )xenofobiixenofobiích
  7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )xenofobiíxenofobiemi