chaos

Definice či výklad slova:
 • neuspořádaný stav věcí
 • Příklady vět:
 • Egyptský prezident odmítl rezignovat okamžitě, protože se prý obával chaosu, který by poté v zemi mohl nastat.
 • Synonyma:
 • nepořádek, neřád, neuspořádanost
 • Příbuzná slova:
 • chaotický, chaotik
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • pořádek, řád, systém, uspořádanost
 • Druh: Podstatné jméno
  druhid:1
  Rod: Mužský neživotný Vzor: Hrad
  Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
  1. kdo co( versus )chaos-
  2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )chaosu-
  3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )chaosu-
  4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )chaos-
  5. oslovujeme volámchaose-
  6. o kom o čem( na, o, po, při, v )chaosu-
  7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )chaosem-