Definice či výklad slova:
  • (také tvar "ke") předložka vyjadřující pohyb někam
  • Příklady vět:
  • Odešla bydlet k Tomášovi.
  • K tomu není co dodat.
  • Synonyma:
  • ke, směrem k, vůči
  • Druh: Předložka
    druhid:7