-li

Definice či výklad slova:
  • 1. (spojka) připojuje vedlejší větu, která obsahuje podmínku (když, jestliže)
  • 2. uvozuje ve větě vedlejší otázku zjišťovací
  • Příklady vět:
  • Nepřijdu-li tam včas, omluv mě a začněte beze mě.
  • Přemýšlel, má-li zůstat na večírku, kde nikoho neznal, nebo odejít domů.
  • Synonyma:
  • jestliže, když; jestlipak, zda, zdali
  • Druh: Spojka
    druhid:8