Definice či výklad slova:
  • odkazuje na místo, odkud daná věc nebo osoba je; odkazuje na materiál
  • Příklady vět:
  • Kulturní program je bohatý, je z čeho vybírat.
  • Babička je z malého města.
  • Taška je z papíru.
  • Synonyma:
  • ze
  • Druh: Předložka
    druhid:7