Definice či výklad slova:
 • toto slovo říká, že první část věty zčásti nebo úplně neplatí
 • slovo vyjadřující údiv, překvapení
 • Větné spojení (spojka), která naznačuje, že zbylá nebo nadcházející část věty úplně nebo zčásti vyvrací to, co bylo řečeno předtím.
 • Příklady vět:
 • Jsem Češka, ale moje maminka je Mexičanka.
 • To je ale pěkná hloupost!
 • Synonyma:
 • avšak, jenže, leč, nýbrž, však
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • a, i, rovněž, také, taky
 • Druh: Spojka
  druhid:8