Definice či výklad slova:
  • předložka upřesňující umístění něčeho vzhledem k jinému objektu, který se nachází vespod
  • Příklady vět:
  • Na stole leží kniha a slovník.
  • Podíval se na ženu stojící vedle něho se zájmem.
  • Druh: Předložka
    druhid:7