Definice či výklad slova:
 • ve větší vzdálenosti, do větší vzdálenosti, více (kilo)metrů nebo více hodin od něčeho (i v přeneseném smyslu slova)
 • vyjadřuje pokračování děje
 • Příklady vět:
 • Obchodní dům Tesco je dál, až v příští ulici.
 • Šel dál a dál.
 • Synonyma:
 • dále
 • Příbuzná slova:
 • dálava, daleko, daleký, dálka, oddálit
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • blíž
 • Druh: Příslovce
  druhid:6