Definice či výklad slova:
 • 1. jednotlivý údaj o skutečnosti
 • 2. vyjádření podivu, překvapení
 • Příklady vět:
 • Tenhle fakt mě překvapil, ale musím si ho ještě zkontrolovat.
 • Synonyma:
 • okolnost, skutečnost, údaj
 • Příbuzná slova:
 • faktický
 • Antonyma, slova opačného významu:
 • blud, domněnka, fáma, lež, smyšlenka, výmysl
 • Druh: Podstatné jméno
  druhid:1
  Rod: Mužský neživotný Vzor: Hrad
  Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
  1. kdo co( versus )faktfakta
  2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )faktufakt
  3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )faktufaktům
  4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )faktfakta
  5. oslovujeme volámfaktefakta
  6. o kom o čem( na, o, po, při, v )faktufaktech
  7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )faktemfakty