Definice či výklad slova:
  • první osoba jednotného čísla
  • Příklady vět:
  • Já a moje sestry rády zpíváme šansony.
  • Druh: Zájmeno
    druhid:3