had

Obrázek ke slovu had
Druh: Podstatné jméno
druhid:1
Rod: Mužský životný Vzor: Pán
Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
1. kdo co( versus )hadhadi
2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )hadahadů
3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )haduhadům
4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )hadahady
5. oslovujeme volámhadehadi
6. o kom o čem( na, o, po, při, v )hadovihadech
7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )hademhady