papír

Definice či výklad slova:
 • chemicky zpracovaná dřevěná či jiná vlákna, v poslední fázi se hmota slisuje na tenký plátek, na který se může psát, kreslit nebo malovat
 • Příklady vět:
 • Maminko, slož mi čepici z papíru.
 • Synonyma:
 • arch, list, pergamen
 • Příbuzná slova:
 • papírenský, papírenství, papírna, papírový
 • Druh: Podstatné jméno
  druhid:1
  Rod: Mužský neživotný Vzor: Hrad
  Pádové otázkyPředložkyJednotné čísloMnožné číslo
  1. kdo co( versus )papírpapíry
  2. koho čeho( bez, z, od, u, okolo, kolem, během, do, kromě, místo, podél, podle, pomocí, prostřednictvím, stran, vedle, uprostřed )papírupapírů
  3. komu čemu( naproti, proti, kvůli, díky, k, navzdory )papírupapírům
  4. koho co( pro, přes, za, na, mimo, před, o )papírpapíry
  5. oslovujeme volámpapírepapíry
  6. o kom o čem( na, o, po, při, v )papírupapírech
  7. s kým čím( za, mezi, nad, před, s )papírempapíry